Uniek samenwonen

In het mooie centrum van Uden wordt gewerkt aan een uniek wooninitiatief. Een woning met appartementen en gezamenlijke ruimtes voor jongvolwassen vrouwen met een verstandelijke beperking, waar 24-uurs professionele begeleiding wordt gegeven. Het initiatief is afkomstig van de Stichting Uniek. In deze stichting heeft een aantal ouders zich verenigd zodat ze aan hun dochters met een verstandelijke beperking, waarvan enkelen daarnaast met een stoornis in het autistisch spectrum, een veilige woonvoorziening kunnen bieden. Een beschermde woonomgeving waarin hun dochters elkaar stimuleren om hun zelfredzaamheid te vergroten. Met het pand wil Uniek een gezamenlijk huis opzetten dat voelt als samen thuis en waar samen leven centraal staat. De bouw is in september 2021 gestart.

Ons dameselftal is compleet!

Momenteel zijn er geen vrije woonplekken beschikbaar binnen ons wooninitiatief. Wil jij op de wachtlijst geplaatst worden, vul dan het aanmeldformulier in. Door plaatsing op de wachtlijst kom je in de toekomst mogelijk in aanmerking voor een vrijkomend appartement.

Steun ons 

Wilt u ons steunen, wij zijn blij met alle hulp! Dit kan in de vorm van fysieke hulp bijvoorbeeld klusjes doen, het schenken van goederen of in de vorm van een eenmalige of doorlopende financiële bijdrage.

Wilt u ons steunen in de vorm van een gift, neem dan contact met ons op of vul de machtigingskaart in.

Wij zijn een ANBI stichting en giften zijn daarom fiscaal aftrekbaar.

© Copyright - Woongroep Uniek - Realisatie - Zonder toestemming mogen teksten en foto's niet worden gebruikt